Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non An Dương

Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
c0anduongty@bacgiang.edu.vn