Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368

Hoạt động trải nghiệm: “Bé vui đón tết trung thu”

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hiên
Nguồn: Trường MN An Dương