Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368

Một số hình ảnh vườn rau sạch trường MN An Dương

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hiên
Nguồn: Trường MN An Dương