Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368
Có lẽ trong lịch sử đây là lễ khai giảng đặc biệt nhất có một không hai. Trong buổi khai giảng vắng bóng cờ hoa, tiếng bi bô của con trẻ, tiếng loa đài và sự khấp khởi, tấp nập của các cô trong tà áo dài!
 03/09/21  Tin tức nhà trường  10
Sinh hoạt chuyên môn cho đội nguc CB,GV là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghioeepj vụ sư phạm cho đội ngũ CBQL ...