Địa chỉ: Đồng Ván- An Dương-Tân Yên - Bắc Giang
Điện thoại di động: 0397649368
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phát triển đảng ở Chi bộ MN An Dương

        Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”. (Hồ Chí Minh - Toàn tập, tập 7 trang 235). Thấm nhuần lời dạy của Bác cùng với tình hình thực tế, Chi bộ Trường MN An Dương đã xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng là một nhiệm vụ trọng yếu, thời gian qua, Chi bộ đã không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng cho đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, trong sạch của đội ngũ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ.

      Hàng năm, Chi bộ triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng. Trong đó, chú ý đội ngũ giáo viên trẻ, có bản lĩnh, có tri thức nhằm đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Từ đó chi bộ giao cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho những quần chúng được công nhận cảm tình Đảng phấn đấu. Sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ chi bộ đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước Chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để Chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm đối tượng là giáo viên, cụ thể :

       Về năng lực: Người vào Đảng là giáo viên, nhất thiết phải có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ phấn đầu tốt, tích cực học tập nâng cao trình độ và ý thức tự học cao.

      Về rèn luyện: Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của nhà trường; được quần chúng tín nhiệm. Về tư tưởng chính trị: Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

      Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Trước hết phải là người có lòng yêu nước sâu sắc, có đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường.

       Do có nhận thức đúng đắn và cách làm phù hợp, trong năm học 2021-2022 công tác phát triển đảng của Chi bộ Trường MN An Dương không những đảm bảo chỉ tiêu về số lượng mà về chất lượng cũng được nâng lên rõ rệt. Ngày 3/9/2021 Chi bộ tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng Hoàng Thị Nhung - Giáo viên trường MN An Dương. Đến dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Lục Sinh Đức – Đảng ủy viên phụ trách chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Quần chúng đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Giáp Thị Hiển - Bí thư chi bộ công bố Quyết định kết nạp đảng viên mới

Đ/c Giáp Thị Hiển - BT chi bộ trao Quyết định cho ĐV mới

Đảng viên mới tuyên thệ

 

​Bí thư chi bộ giao nhiệm vụ cho ĐV mới

Đ/c Lục Sinh Đức - Đảng ủy viên phát biểu 

        Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội chi bộ Trường MN An Dương đề ra, Chi ủy, chị bộ quyết tâm xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Trường MN An Dương ngày càng phát triển, giữ vững trường “Chuẩn Quốc gia mức độ 1”.

(CTV: Nguyễn Thị Mai Hiên - MN An Dương)


Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hiên
Nguồn:Trường MN An dương Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết